About this cookie policy

Drogi użytkowniku,na naszej stronie używamy technologii takich jak pliki cookie do zbierania i przetwarzania danych osobowych. Klikając “OK” wyrażasz zgodę na ich używanie.
 
Loyalty Solutions Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS: 0000361906 („Administrator”), w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), niniejszym informuje, że może przetwarzać Twoje dane jako administrator danych osobowych, jeżeli zachodzi ku temu odpowiednia podstawa prawna.W związku z tym, Administrator informuje, że:
 
– Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celach niezbędnych do: (i) wykonania umowy, której jesteś stroną lub (ii) do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub (iii) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub (iv) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także (v) na podstawie Twojej zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody;
 
– podane dane mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b), c) i lit. f) RODO;
 
– dane osobowe mogą być przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji wskazanych powyżej celów, natomiast w przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Administratora na czas ich realizacji. W przypadku przetwarzania danych za Twoją zgodą – przechowywanie danych osobowych będzie się odbywać do czasu cofnięcia zgody;
 
– przysługuje Ci prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 
– przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 
– przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do GIODO (a od dnia utworzenia nowego urzędu – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa;
 
– dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą;
 
– podanie danych jest dobrowolne.
 
Twoja zgoda dotyczy domeny: loyalty-solutions.pl